RUH

Uønsket hendelse

En innsendt

RUH kan være

livsviktig

Rapportere RUH:

RUH kan føre til tiltak som redder liv. Uønsket hendelse i trollhopp deles opp i SKADE - TILLØP - HENDELSE og beskriver det at noe uønsket eller noe som er utenfor normalen inntreffer.


This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tusen takk! Din RUH er nå registrert.